Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

De beste, snelste en goedkoopste manier om de Vlietbruggen te ontlasten is door alleen bestemmingsverkeer over de lokale Vlietbruggen toe te laten. Dat concludeert het college op basis van de vervolgonderzoeken naar het ontlasten van de Vlietbruggen. Het college verwacht dat de belangen tussen de verschillende belanghebbenden uiteenlopen, wat ruimte geeft voor een bestuurlijke afweging. De gemeenteraad neemt hierover op 15 november 2016 een besluit.

Om parkeeroverlast in het gebied rond station Voorburg 't Loo tegen te gaan voert de gemeente in november hier een blauwe zone in. Deze regeling geldt op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur.

De in 2015 ingestelde regeling dienstenvouchers loopt eind 2016 af. Daarna kan men geen dienstenvouchers meer kopen. Om mensen met reeds gekochte dienstenvouchers enigszins tegemoet te komen, is er besloten dat die nog opgemaakt kunnen worden tot en met 31 maart 2017. Daarna zijn ze niet meer te gebruiken. U krijgt geen geld terug voor niet gebruikte vouchers.

Meer nieuws