Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer onderzoeken hoe zij de sociale werkvoorziening het beste kunnen organiseren voor nu en in de toekomst.

De Sijtwenderotonde in Voorburg is vanaf maandag 10 twee weken lang buiten gebruik. Hierdoor is geen doorgaand verkeer mogelijk via het Oosteinde, een belangrijke verkeersader tussen Leidschendam en Voorburg.

De uitvoering van de meeste speerpunten van het college voor 2016 ligt op schema. Dat blijkt uit de tweede tussentijdse rapportage over 2016.

Meer nieuws